Hainbury s.r.o.

Chránime Vaše záujmy

HAINBURY s.r.o.

Naša spoločnosť HAINBURY s.r.o. bola založená za účelom organizovania dobrovoľných dražieb na základe zákona č. 527/2002 Z .z. ktorý schválila 10. Júla 2002 Národná rada Slovenskej republiky. Je to nová perspektívna, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá zaručí naším klientom kvalifikovaný profesionálny osobný prístup a absolútnu diskrétnosť.

Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba v Z. z. 527/2002 zbierky zákona je verejným konaním na základe vôle vlastníka, ktorého účelom je prechod, predaj alebo zmena vlastníckeho práva k predmetu dražby od navrhovateľa –vlastníka, na osobu, z neurčitého množstva záujemcov, ktorá dá najlepšiu ponuku. Je rovnocenným a transparentným spôsobom predaja majetku.

1 Príprava dražby
2 Konanie dražby
3 Po dražbe konanie zahŕňa

Kontakt

Hainbury s.r.o.

Okružná 90/2, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 46 768 670
DIČ: 2023558988

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka 26642/R

Konateľ spoločnosti

Mgr. Peter Báš
Tel.: +421 915 855 506
E-mail: info@hainbury.sk